Senin, 25 Oktober 2010

P. JARKOM SESI 2

PROTOCOL:

- OSI
- TCP/IP
IP ADDRESS

IP address terdiri dari 32bit = 2³² = 4 milyar


Internet Protocol (IP) terdiri dari 5 class, yakni class A,B,C,D dan E. Namun pada penggunaannya, class D dan class E tidak banyak digunakan untuk komersialisasi, umumnya digunakan untuk proses pengembangan dan uji coba.CLASS A
Start = 0
Net Range = 8
Host Range = 24
0]0000000 => 0
0]1111111 =>128
Syarat:
- Alamat IP tidak boleh semuanya 0
- 255 digunakan sebagai broadcast
Sehingga dari 128, hanya 126 lah yang hanya dapat digunakan sebagai alamat net. Maka IP Address Range untuk CLASS A adalah:
1. 0. 0. 1 s/d 126.255.255.255
Σ net : 2ⁿ = 2⁸⁻¹ = 2⁷ = 128
Σ host :2ᶰ-2 = 2²⁴-2 = 16.777.214
S Mask : 255. 0. 0. 0
Net range 8 <- 1
Host Range 24 <-0
255. 0. 0. 0CLASS B
Start = 10
Net Range = 16
Host Range = 16
10]000000 => 128
10]111111 =>191
IP ADDRESS RANGE 128. 0. 0. 1 s/d 191.255.255.255


Σ net : 2ⁿ = 2¹⁶⁻² = 2¹⁴ = 16.384
Σ host :2ᶰ-2 = 2¹⁶-2 = 65.536-2 = 65.534
S Mask : 255.255. 0. 0
Net range 16 <- 1
Host Range 16 <-0
255.255. 0. 0
CLASS C

Start = 110
Net Range = 24
Host Range = 8
110]00000 => 192
110]11111 =>223
IP ADDRESS RANGE 192. 0. 0. 1 s/d 223.255.255.255

Σ net : 2ⁿ = 2²⁴⁻³ = 2²¹ = 2.097.152
Σ host :2ᶰ-2 = 2⁸-2 = 256-2 = 254
S Mask : 255.255.255. 0
Net range 24 <- 1
Host Range 8 <-0
255.255.255. 0

CONTOH PERHITUNGAN SEDERHANA UNTUK MENGETAHUI CLASS IP

IP Address : 17. 10. 3. 5/8
128 64 32 16 8 4 2 1

17 . 10. 3. 5/8
00010001 . 00001010. 00000011. 00000101
11111111 . 00000000. 00000000. 00000000 AND
----------------------------------------------------------
00010001 . 00000000. 00000000. 00000000

17 . 0 . 0 . 0
-CLASS A-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar